Vi summerar första halvåret med lyckosam sågning av gran. Råvaruchef Per Limberg är nöjd med starten:

-Både inköp av grantimmer och sågning har gått bra. Försäljningen av färdigsågad gran har också gått bra och vi har genom gransågningen ökat på flera marknader i Europa, t ex Sverige och Frankrike. Nästa år siktar vi på att öka både inköp och försäljning av gran, berättar Per Limberg.

Sågning av gran vid Fiskarheden
Råvaruchef Per Limberg är nöjd med inköp av grantimmer efter första halvåret. Även sågning och försäljning av gran har gått väldigt bra.