Fiskarheden blir helägare till Sälen Timber AB. Det sker genom att Fiskarheden, som tidigare varit delägare i företaget, förvärvar resterande aktier.

Vidareförädlingen gagnar både oss, den lokale skogsägaren och regionen

Förvärvet är ett steg på väg mot vår vision att vara en hållbar samhällsbyggare med nöjda kunder i alla led. Ambitionen att utveckla vidareförädlingen av den lokala råvaran kommer att bredda produktutbudet, vilket gagnar både oss, den lokale skogsägaren och regionen.

-Fiskarheden ser tydliga synergier med förvärvet av Sälen Timber genom vidareförädling av den fina lokala träråvaran, säger Claes Granlund, VD vid Sälen Timber. Genom att investera i både personal och maskinpark skapar vi möjligheter att kunna skala upp verksamheten och möta kundernas ökade behov.

Sälen Timber ligger på Fiskarhedens industriområde och tillverkar möbelkomponenter till den nationella och internationella marknaden.

Claes Granlund, VD Sälen Timber