Fiskarhedens Sågverksförening bildades 1923. Platsen för sågverket valdes där det var möjligt med ett stort intag av virke från älven via Fisktjärn.

Som drivkälla till sågen köpte man in en ångmaskin tillverkad i Eskilstuna. Järnvägen slutade vid den här tiden i Limedsforsen och därför drogs ångmaskineriet med häst de sista två milen från stationen i Limedsforsen upp till Fiskarheden. En ramsåg installerades och produktionen var igång.

På bilden syns arbetare i färd med att bygga såghus och installera ångmaskinen som skulle driva ramsågen.