Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Har ni några tips om man vill jobba på sågverket?

Skogen är verkligen en framtidsbransch! Hela världen försöker hitta naturliga råvaror för att ersätta fossila material, plast, metall och syntet mot produkter från skogen mer och mer.  Vi söker personal regelbundet och erbjuder även en lärlingsutbildning till sågverksoperatör. Efter 20 veckor är du färdigutbildad och kan få jobb på ett modernt sågverk.

Sågverksoperatör är ett samlingsnamn för dem som sköter olika slags maskiner i ett sågverk. I sågverksoperatörens arbete ingår bland annat att övervaka och styra det maskinella arbetet vid sågverket från ett kontrollrum eller ute i sågverket. Vid ett sågverk arbetar även torkoperatörer/torktekniker som planerar och övervakar den datorstyrda torkprocessen av virket. Virkessorterare är en annan yrkesgrupp på sågverket. Som virkessorterare arbetar man vid ett justerverk med att bedöma det slutgiltiga formatet och kvaliteten på virket.

  • Lärlingsutbildning med 30% teori och 70% arbetsplatsförlagt utbildning (heltid 100%)
  • Teorin genomförs på Fiskarhedens Trävaru AB i Transtrand.
  • Praktikplatser kommer att ordnas på sågverk i Dalarna eller på annan hemort
  • Efter utbildningen får du betyg i gymnasiekurserna och ett intyg där din titel Sågverksoperatör står skrivet.
  • Subventionerat boende ordnas för dig som behöver under teoriveckorna på Fiskarheden.
Datum: 2023-02-03