Fler nya konstruktioner ska komma på plats i sommar, ett nytt styrsystem införs och nya kameror sätts upp i justerverket. Timmerintaget med ny modern teknik ska också driftsättas. Allt detta för att skapa en ännu bättre precision och snabbare hantering genom hela sågverkskedjan och för att få fram högre kvaliteter på skogsägarnas virke.

Den 20 augusti kommer vårt hållbarhetsarbete att nå en viktig milstolpe då Västerdalsbanan och virkesterminalen i Malungsfors invigs. Flis, biobränsle och så småningom sågat virke kommer att transporteras med tåg istället för lastbil, vilket minskar användningen av fossila bränslen ner till en femtedel på sträckan. För oss är en levande landsbygd viktig och denna satsning skapar nya arbetstillfällen.

I sommar inför vi även rökförbud på hela sågverket.