Om du besöker Sälenfjällens magiska naturvärld under höstlovet så kommer du säkert att gå på virke från Fiskarheden.

De nya spängerna har tillverkats i vårt sågverk och fördelarna med dem är många. De skyddar naturen från onödigt slitage och besökarna från att råka ut för halkskador. Halkolyckorna har minskat kraftigt sedan fjällets populära vandringsleder – totalt 15 km –försetts med spänger. En annan positiv följd är att lederna nu är tillgängliga för rullstol, cykel och barnvagn. Som om inte det vore nog så har projektet inneburit stora miljövinster eftersom man valt att använda obehandlat furuvirke från Fiskarheden, och därmed undvikit hela 19 ton kemikalier.

Anders Bjernulf, vd på Destination Sälenfjällen.

– Vi har högt ställda krav på hållbarhet och miljö, säger Anders Bjernulf, vd på Destination Sälenfjällen, som tillsammans med kommunen, Länsstyrelsen och medlemsföretagen använt 220 ton obehandlat Fiskarhedenvirke under det treåriga projektet.

– Nu är vi klara med de viktigaste sträckorna, men det kanske blir fler leder som förses med spänger framöver, säger Anders.