Meny Stäng Sök Stäng

Våra skogsrådgivare svarar gärna på dina frågor. Här hittar du några av de vanligaste frågorna och svaren. Du kan alltid kontakta någon av våra virkesköpare för att få ett gott råd. Kom ihåg att ingen fråga är för dum eller för liten.

Skogsbruksfrågor

Har ni några tips om man vill jobba med skog?
+ Läs svar - Dölj svar

Skogen är verkligen en framtidsbransch! Hela världen försöker hitta naturliga råvaror för att ersätta fossila material, plast, metall och syntet mot produkter från skogen mer och mer.  Vi söker personal regelbundet och erbjuder även en lärlingsutbildning till sågverksoperatör. Efter 20 veckor är du färdigutbildad och kan få jobb på ett modernt sågverk.

Sågverksoperatör är ett samlingsnamn för dem som sköter olika slags maskiner i ett sågverk. I sågverksoperatörens arbete ingår bland annat att övervaka och styra det maskinella arbetet vid sågverket från ett kontrollrum eller ute i sågverket. Vid ett sågverk arbetar även torkoperatörer/torktekniker som planerar och övervakar den datorstyrda torkprocessen av virket. Virkessorterare är en annan yrkesgrupp på sågverket. Som virkessorterare arbetar man vid ett justerverk med att bedöma det slutgiltiga formatet och kvaliteten på virket.

  • Lärlingsutbildning med 30% teori och 70% arbetsplatsförlagt utbildning (heltid 100%)
  • Teorin genomförs på Fiskarhedens Trävaru AB i Transtrand.
  • Praktikplatser kommer att ordnas på sågverk i Dalarna eller på annan hemort
  • Efter utbildningen får du betyg i gymnasiekurserna och ett intyg där din titel Sågverksoperatör står skrivet.
  • Subventionerat boende ordnas för dig som behöver under teoriveckorna på Fiskarheden.

För mer information, läs här!

Frågor om hållbarhet och miljö

Vad menas med att ni är skonsamma när ni köper in råvara?
+ Läs svar - Dölj svar

Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett så skonsamt sätt som möjligt för skogen, miljön och för de anställda. Vi vill att råvara till största möjliga andel kommer från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och allt vad det innebär. Alltså kontrolleras virkets ursprung för att kunna utesluta genetiskt modifierade träd eller virke som avverkats i strid med traditionella eller medborgerliga rättigheter. Vi kontrollerar också att det inte kommer ifrån skyddade skogar eller skogar som har avverkats för att kunna använda området för plantager eller icke-skoglig verksamhet.

Produktfrågor

Var hamnar min skog i slutändan?
+ Läs svar - Dölj svar

När du har sålt din skog till oss går talltimret och en del av grantimret in till sågen. Där sorteras, sågas, kapas, torkas och packas det. Mer än 90 procent säljs sedan vidare utanför Sveriges gränser via fartyg från Sveriges hamnar. Algeriet och Egypten i Nordafrika är de vanligaste destinationerna. Men Fiskarhedens produkter efterfrågas på många andra håll ute i världen, exempelvis Storbritannien och Japan. Det används sedan till att bygga hus, broar, möbler, fönster etc. Ditt favoritträd kanske är en vackert snidad byrå i Egypten idag.

Restprodukterna från sågen tas också tillvara. Spån och flis blir till spånskivor, papper och pellets. Bark, kvistar och trädtoppar blir till biobränsle eller täckbark för odlingar. Vi kan lova att inget går till spillo.

Hur kan jag lita på att jag får rätt betalt?
+ Läs svar - Dölj svar

Den här frågan har flera svar, från olika perspektiv:

1. När du anlitar någon av våra kunniga virkesköpare och rådgivare kan de gå över din skog och rekommendera rätt åtgärder i rätt tid för bästa virkeskvalitet. Att utföra röjning i tid är exempelvis en bra investering. Träd som har sämre potential tas då bort för att de inte ska ta näring från de fina träden som ska växa sig stora och höga. En regelbunden gallring är också viktig.

2. Innan det är dags för avverkning går vi ut och märker ut och planerar trakten. Om det gäller gallring, ser vi till att gallra fram och satsa på rätt träd med tanke på bästa möjliga kvalitet och växtkraft.

3. Alla våra entreprenörer är certifierade och det ger goda förutsättningar för att åtgärderna utförs så bra och skonsamt som möjligt.

4. När stockarna kommer till sågen kvalitetsbedöms de av Biometrias virkesmätare. Biometria är en oberoende förening och ägs av både köpare och säljare. De följer virkesmätningslagen och du kan vara säker på att få en opartisk bedömning av stockarna.

5. Vi har en modern maskinpark (CT-loggen) som mäter in varje stock separat. Det optimerar sågutbytet.

Frågor om beteckningar och fackuttryck

Vad betyder m3fub?
+ Läs svar - Dölj svar

m3fub, eller egentligen m3 fast under bark, är ett mått på verklig volym timmer, utan bark. När du t.ex. säljer skog i form av ett avverkningsuppdrag, betalas massaved och sågtimmer oftast i kr/m3fub.

KONTAKTA EN EXPERT

Saknas din fråga?

Tveka inte att höra av dig till någon av våra skogsrådgivare och virkesköpare med din fråga. Den kan aldrig vara för stor, liten, dum eller svår. Om vi inte kan vi inte svara direkt på stubben, tar vi reda på svaret och återkommer till dig. Därför tycker vi du ska skriva din fråga i formuläret eller ringa din närmaste virkesköpare, se karta under kontakt.
Ring mellan 7.30 och 16.30 på vardagar
+46 0280-59 30 00