Meny Stäng Sök Stäng

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är ett utmärkt verktyg och underlag för att göra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Planen ger översikt över fastigheten. Det är lättare att planera och prioritera skötseln av skogen med hjälp av en skogsbruksplan. I den synliggörs både ekonomiska och ekologiska värden på fastigheten.

En skogsbruksplan innehåller:

  • Beskrivning av skogen i ord och siffror baserad på mätningar och bedömningar
  • Beskrivning av alla bestånd och förslag på åtgärder
  • Karta över hela fastigheten uppdelat på varje bestånd
  • Sammanställning över hela fastigheten
  • Data på virkesförrådet
  • Markering av områden som är registrerade hos Skogsstyrelsen eller andra myndigheter
  • Uppgifter om registrerade forn- och kulturlämningar

Vi förmedlar kontakter till plantillverkare. Om du önskar en grön certifieringsanpassad skogsbruksplan kan vi förmedla även det.

Kontakta en virkesköpare nära dig.

Skogsbruksplan