Meny Stäng Sök Stäng

Markberedning och plantering

Efter slutavverkning måste skogen föryngras. Den vanligaste och bästa metoden på de flesta markerna är markberedning och plantering. Vi hjälper dig med förmedling av både markberednings- och planteringstjänster.

En miljon tall- och granplantor

Idag används förädlade plantor som ger en bra start på det nya skogsbeståndet. Förädlade plantor växer mer än 30 procent bättre än de plantor som kommer från naturlig fröspridning i skogen.

Varje år sätts upp mot en miljon tall- och granplantor i jorden genom vår försorg. Vi har ett nära samarbete med ledande plantleverantörer så att du ska få tillgång till de bästa och mest livskraftiga plantorna.

Ta kontakt med en virkesköpare nära dig, så får du veta mer.

Planterar skog