Meny Stäng Sök Stäng

Gallring och slutavverkning

När du gallrar investerar du i skogens framtid. Att gallra skogen höjer värdet genom att skapa grövre och mer värdefulla träd, vilket ger mer timmer till kommande avverkning.

Vid gallring, slutavverkning och andra skogsskötselåtgärder använder vi endast PEFC-certifierade entreprenörer. För oss är det viktigt att ta hänsyn till både närmiljön och att lämna så lite avtryck för kommande generationer som möjligt.

Ta kontakt med en virkesköpare nära dig, så får du veta mer.