Meny Stäng Sök Stäng

Förvaltning

Har du lite tid över för skogen men vill ändå sköta den på ett hållbart sätt med maximal nytta? Då kan Fiskarhedens förvaltningsavtal vara en bra lösning. Förvaltning är ett helhetskoncept för din fastighet där du får värdefulla råd i ditt skogsägande och rätt åtgärder blir utförda i rätt tid för en välväxt och fin skog med optimal värdetillväxt.

Med hjälp av skogsbruksplanen får du optimal förvaltning av skogsfastigheten avseende ekonomi, skogsskötsel, produktion och miljöhänsyn. Vi hjälper dig med rådgivning och tillsyn för ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Fiskarheden ansvarar för alla avverkningar och skogsvård samt tillhandahåller entreprenörer.

Vi har erfarenheten och kompetensen för att göra ditt skogsägande tryggt och utvecklande.

Kontakta din lokala virkesköpare så får du veta mer!

Skog är värdefullt