Meny Stäng Sök Stäng

Förvaltning

Har du bara lite tid över för skogen men vill ändå sköta den på ett hållbart sätt med maximal nytta? Då kan Fiskarhedens förvaltningsavtal vara en bra lösning. Förvaltning är ett helhetskoncept för din fastighet där du får värdefulla råd och hjälp med ditt skogsägande. I samråd med dig tar vi hand om din skog och hjälper dig utveckla olika värden på din skogsfastighet och gör ditt skogsägande enkelt.

Skogsbruksplanen är en bra grund för optimal förvaltning av skogsfastigheten när det gäller ekonomi, skogsskötsel, produktion och miljöhänsyn. Varje år går vi tillsammans igenom vilka åtgärder som behöver göras på fastigheten och vi hjälper dig med rådgivning och tillsyn för ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Fiskarheden ansvarar för alla avverkningar och skogsvård samt tillhandahåller entreprenörer.

Vi har erfarenheten och kompetensen för att göra ditt skogsägande tryggt och utvecklande.

Kontakta din lokala virkesköpare så får du veta mer!

Skog är värdefullt