Meny Stäng Sök Stäng

En föredömlig resurs

Sverige har stora möjligheter, då vår brukbara skogsareal uppgår till cirka 23,5 miljoner hektar vilket är 58% av landarealen*. Vår position på jordklotet är idealiskt för tillväxt av starkt virke.

Svensk skog växer

I Sverige är det lag på att återplantera efter varje slutavverkning. För varje träd som fälls planteras minst två nya. Virkesförrådet på produktiv skogsmark har ökat med 54 procent sedan 1950-talets början och ligger idag på drygt 3150 miljoner m³sk.

Den svenska skogen växer mer än vad som avverkas

Den årliga tillväxten är cirka 120 miljoner kubikmeter, det betyder cirka 220 kubikmeter i minuten. Resultatet är att svenska skogar växer mer än vad som avverkas. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det svenska sättet att bruka skogen föredömligt. Genom att ta ansvar för att våra skogar alltid växer i harmoni med biologisk mångfald kan byggnation i trä ökas väsentligt utan risk för utarmning. 

*Enligt SLU 180523