Meny Stäng Sök Stäng

Det finns otroligt många begrepp och mätningsmetoder inom skogs- och virkesbranschen. Här förklarar vi några av dem.

Volym och enheter

Hur mäts skogens volym?
+ Läs svar - Dölj svar

Skogen mäts i kubikmeter, m3. Skogskubikmeter (m3 sk) är volymen av stammen inklusive bark, men utan grenar och stubbe. En 26 meter hög gran med en brösthöjdsdiameter lika med 32 cm är ungefär 1 m3 sk. Här kan du läsa mer.

Vad betyder m3fub?
+ Läs svar - Dölj svar

m3fub, eller egentligen m3 fast under bark, är ett mått på verklig volym timmer, utan bark. När du t.ex. säljer skog i form av ett avverkningsuppdrag, betalas massaved och sågtimmer oftast i kr/m3fub.

Utryck inom skogs- och virkesbranschen

Vad är skillnaden mellan kulturskog och naturskog?
+ Läs svar - Dölj svar

Kulturskog är skog som är ett resultat av skogsodling, skog som inte är naturskog eller urskog.

Naturskog kallas skog som inte varit speciellt starkt påverkad av människan och mänskliga aktiviteter. Man skiljer mellan primär naturskog som alltid har varit skog, även då den utsatts för mänsklig påverkan, och sekundär naturskog som under någon tid varit öppen odlingsyta eller annan typ av öppen mark och därefter växt igen när marken lämnats obrukad. Planterad skog räknas aldrig som naturskog och naturskog räknas aldrig som urskog.

Vad betyder FSC?
+ Läs svar - Dölj svar

FSC Forest Stewardship Council, FSC, är ett certi­fieringssystem, där produkter certifierade enligt FSC-standard ska komma från skogar som är brukade på ett ansvarsfullt sätt ur miljö­mässig, social och ekonomisk synvinkel.

Vad menas med konditionering av virke?
+ Läs svar - Dölj svar

Konditionering av virke sker i torkprocessen vid sågverket. Där utjämnas torkspänningarna i virket för att minska sprickor i virket efter torkningen.

Ett gott råd

Fråga en skogsrådgivare

Om det är något mätbesked eller något annat du inte får rätsida på så tveka inte att kontakta oss och våra skogsrådgivare.