Meny Stäng Sök Stäng

Sverige har stora möjligheter, då vår brukbara skogsareal uppgår till cirka 23,5 miljoner hektar vilket är 58% av landarealen*. Vår position på jordklotet är idealiskt för tillväxt av starkt virke.

I Sverige är det lag på att återplantera efter varje slutavverkning. För varje träd som fälls planteras minst två nya. Virkesförrådet på produktiv skogsmark har ökat med 54% sedan 1950-talets början och ligger idag på drygt 3150 miljoner m³sk.

Markberedning och plantering av skog
Återplantering efter avverkning är lag i Sverige.

Större tillväxt än avverkning

Den årliga tillväxten är cirka 120 miljoner kubikmeter, det betyder cirka 220 kubikmeter i minuten. Resultatet är att svenska skogar växer mer än vad som avverkas. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det svenska sättet att bruka skogen föredömligt. Genom att ta ansvar för att våra skogar alltid växer kan byggnation i trä ökas väsentligt utan risk för utarmning. 

*Enligt SLU 180523