Meny Stäng Sök Stäng

Trä är till skillnad från betong, tegel och stål ett förnybart byggmaterial med god återväxt och riktigt smarta klimategenskaper.

Växande träd bidrar till att minska växthuseffekten genom att det kan lagra koldioxid. Ju snabbare de växer desto mer koldioxid fångas upp.

Trähus binder lagrad koldioxid

Trähus binder lagrad koldioxid under hela sin livslängd och med återanvändning förlängs den tiden ytterligare. Uttjänta träprodukter används till slut som biobränsle vilket frigör den lagrade koldioxiden, men till skillnad från koldioxidutsläpp från fossila bränslen så tillför förbränningen av trä inga nya mängder koldioxid till atmosfären. Koldioxiden tas istället upp av återplanterande och växande träd genom fotosyntesen. Cirkeln sluts och ett nytt kretslopp börjar.

Klimat- och miljöfördelar med trähus
Skyscraper byggd i korslimmat trä

Att bygga i trä kan vara en av lösningarna på klimatfrågan

Idag byggs cirka 10 procent av våra byggnader med en stomme av trä. Genom att använda en större andel trä så minskas användningen av andra byggmaterial vilket bidrar till ett bättre klimat. Dessutom minskar vi de oreparerbara sår som utvinning av sten, cement och stål skapar i naturen.

Debatten om byggnaders miljöpåverkan handlar mycket om tiden från inflyttning till rivning. För att få en helhetsbild så bör man också räkna in produktionsfasen som enligt beräkningar står för cirka hälften av en byggnads klimatpåverkan. En klimatanalys av det åtta våningar höga trähuset i Sundbyberg, Strandparken, visar att koldioxidutsläppen är ungefär hälften jämfört med ett motsvarande betonghus.

Trä är på så sätt naturens egen lösning på klimatfrågan.