Här är vår nye virkesköpare Carl-Henrik Öjeberget, som förstärker gänget i Nordvärmland. Han är född och uppvuxen i Nyskoga, på finnskogen i Nordvärmland, där han fortfarande bor. Skogen, jakt och fiske har alltid varit de stora intressena och fritiden ägnas åt att sköta den egna och familjens skog men han gillar även musik.

”Jag tog mitt livs bästa beslut att studera till skogsmästare. Efter avslutad utbildning fick jag jobb på Fiskarheden”, säger Carl-Henrik som gillar rollen som virkesköpare och tycker om det personliga mötet med skogsägare. ”Variationen i skogen är intressant liksom utvecklingen av nya metoder, teknik och lösningar”, säger han.

Till Carl-Henrik kan du vända dig om du vill ha råd i skogliga frågor eller hjälp med avverkning i området. Du når honom på tel 076- 831 51 46 eller mail carl-henrik.ojeberget@fiskarheden.se