Nu har vi full fart i produktionen och därför ett ökat behov av transporter.
Äldre timmerbilar byts ut mot nyare och mer effektiva, vilket innebär
minskad åtgång av bränsle och därmed minskade utsläpp. Vi har även
behövt anlita fler åkerier. Ett är Jonssons Timmertransport AB som kör
virke åt oss i västra och östra Dalarna sedan en kort tid tillbaka;

Vi planerar att byta till en mer bränslesnål och effektiv bil nästa år,
berättar Oskar Jonsson.

Även Johnny Rickardssons Åkeri, har nyligen bytt timmerbil. Den gamla
var fyra år och hade gått riktigt långt.

Vi kör allt vi kan nu och bilen går nästan dygnet runt, säger Sören
Rickardsson som bland annat transporterar massaved till Vansbro och
järnvägsterminalen i Torsby.

Du som skogsägare kan lita på att Fiskarheden jobbar för att minska
klimatavtrycket i alla led. Miljön är lika viktig för oss som att hålla samhället och bygden levande.