Vi har fått en del frågor om avverkningen mellan Särvsjön och Grundsjön i Härjedalen, som utfördes av Fiskarheden på privat mark i september 2021.

Både vi och Skogsstyrelsen har vid olika tillfällen fältbesökt området innan avverkning. Efter utförd naturvärdesbedömning i fält samt beviljat tillstånd av Skogsstyrelsen enl Skogsvårdslagen bedömde vi att området kunde avverkas med naturhänsyn.

Enligt tillståndet anser Skogsstyrelsen att området inte hyser så höga naturvärden att avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården. Vi har gjort samma bedömning som Skogsstyrelsen och dessutom lämnat mer hänsyn än deras rekommendationer, t ex hänsynskrävande biotoper, hänsynsytor mm.

För mer frågor, kontakta råvaruchef Per Limberg 070-519 70 07