Att äga skog är en långsiktig investering. För att få mesta möjliga avkastning av skogen är det viktigt att planera noga och investera i en god skogsskötsel. Det lönar sig den dagen det är dags för avverkning.

Att vara skogsägare är inte svårt och det finns gott om hjälp att få med gallring och slutavverkning men också markberedning, plantering och röjning. Vi hjälper dig att bruka din skog så att både du och kommande generationer kan njuta av alla värden som skogen kan ge.