Möt Linn Beris, operatör vid Fiskarhedens sågverk. Hon är den andra personen i vår serie där ni får träffa anställda med lite olika bakgrund som alla gått lärlingsutbildning till sågverksoperatör.

Utbildningen är praktiskt inriktad med 30% teori och 70% arbetsplatsförlagd utbildning. Teorin genomförs på Fiskarheden i Transtrand. Praktikplatser kommer att ordnas på sågverk i Dalarna eller på annan hemort. Efter 22 veckor är du utbildad sågverksoperatör och kan få jobb i en framtidsbransch på ett modernt sågverk. Kursen är från oktober till mars. Ansök redan nu till lärlingsutbildningen!

Läs mer om hur det är att jobba på sågverket här.