SvenskaEngelska

Produktion

För att produktionen på ett modernt sågverk ska fungera krävs det att maskinerna håller måttet och att arbetslagen är väl sammansvetsade. På Fiskarheden har vi den senaste sågtekniken och en flexibilitet som gör att vi snabbt kan anpassa vår produktion till kundens önskemål.

Från timmer till sågat virke, den korta varianten

I timmersorteringen kvalitétsbedöms allt timmer av opartisk personal från Virkesmästesföreningen, VMF. Bedömningen som grundar sig på diametern på timrets topp ligger sen till grund för vad skogsägaren får betalt för sin skog.

I sågintaget mäts stocken i en tredimensionell mätram så att man får en bild av storlek, krokighet och ovalitet för att den ska läggas in rätt i första sågen mot ett fast sågmönster, sk postering. Fyra stycken olika såggrupper väntar sedan för att stocken i slutändan ska bli plankor. Bark och rundhet reduceras och bandsågar i olika moment klyver ända ner till centrumutbytet i timmerstocken.

I råsorteringen dimensionssorteras virket efter sågningen och centrumutbytet kvalitétssorteras. Här ströläggs dessutom virket för torkning, dvs horisontella ribbor läggs mellan varje planklager. Virket torkas i kammartorkar eller vandringstorkar, totalt 41 stycken. Torkningsgraden kan varieras mellan 8-20 % och vi arbetar kontinuerligt med att göra uppföljningar och utveckla torkprogrammen.

Justerverket är sista anhalten för virket innan leverans. Här kvalitétssorteras allt individuellt och kapas i önskade moduler eller längder, allt efter kundens önskemål.

Paketeringen på Fiskarheden är ensamma i Europa om att ha den kanadensiska paketlösningen Pellikowrapper för att emballera virket. Varje paket får en specifikation med id-nummer och uppgift om vad paketen innehåller.

De flesta transporter från sågverket går med lastbil direkt till kunden eller till någon hamn för vidare befordran med båt ut i världen. Gävle, Söderhamn, Iggesund, Karlstad och Kristinehamn är de hamnar vi använder oftast och mest, vilken beror på vart varorna ska gå.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer